1. Hội đồng nhân dân
  • Đào Minh Hường

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND phường

   SĐT: 0989644579

  • Nguyễn Quốc Hoàng

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND phường

   SĐT: 0916547116

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Văn Nam

    Chức vụ: Chủ tịch UBND phương

    SĐT: 0912149793

   • Lê Công Khải

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phương

    SĐT: 0904712074

   1. Tư pháp – hộ tịch
    • Đào Thị Thu Trang

     Chức vụ: Công chức tư Pháp Hộ tịch

     SĐT: 07877305702

    1. Văn hóa – xã hội
     • Lại Hồng Nhung

      Chức vụ: Công chức LĐTB XH phường

      SĐT: 0948314171

     • Khiếu Ngọc Vang

      Chức vụ: ông chức VHTT phường

      SĐT: 0823347588

     1. Địa chính - xây dựng
      • Đào Văn Ninh

       Chức vụ: Địa chính xây dựng

       SĐT: 0983213034

     2. Văn phòng – thống kê
      • Lê Thị Tươi

       Chức vụ: Công chức VP UBND

       SĐT: 0915234399

      • Nguyễn Thị Nhung

       Chức vụ: Công chức VP Thống kê

       SĐT: 0989195472

     3. Trạm y tế xã
      • Nguyễn Hồng Sơn

       Chức vụ: Trưởng trạm y tế phường

       SĐT: 0912111851

     4. BCH quân sự xã
      • Phạm Văn Cường

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự phường

       SĐT: 0389607271

     5. Công an xã
      • Đào Huy Chung

       Chức vụ: Trưởng công phường

       SĐT: 0989235799

      • Phạm Văn Bình

       Chức vụ: Phó trưởng CA phường

       SĐT: 0916699565

   2. Tổ DP số 1 - 2
    • Khiếu Đình Phức

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 1-2

     SĐT: 03335347052

    1. Tổ DP số 3 - 4
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Tổ DP số 05
     • Nguyễn Việt Hùng

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 05

      SĐT: 0987598142

     • Phan Văn Hậu

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 3-4

      SĐT: 0378590517

    3. Tổ DP số 06
     • Phạm Văn Thiệu

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 06

      SĐT: 0385139320

    4. Tổ DP số 07
     • Bùi Văn Hiển

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 07

      SĐT: 0914446022

    5. Tổ DP số 08
     • Đào Quý Phương

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 08

      SĐT: 0985526135

    6. Tổ DP số 09
     • Trịnh Xuân Lương

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 09

      SĐT: 0948205475

    7. Tổ DP số 10
     • Đào Văn Quyết

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 10

      SĐT: 0987330476

    8. Tổ DP số 11 - 12
     • Đào Quốc Khánh

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 11-12

      SĐT: 0987471065

    9. Tổ DP số 13
     • Phạm Văn Thắng

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 13

      SĐT: 0394381353

    10. Tổ DP số 14
     • Phạm Văn Trực

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 14

      SĐT: 0904152595

    11. Tổ DP số 15
     • Đào Đình Toan

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 15

      SĐT: 0378532336

    12. Tổ DP số 16
     • Nguyễn Hồng Uyên

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 16

      SĐT: 0985395387

    13. Tổ DP số 17
     • Lê Công Nhân

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 17

      SĐT: 0913344315

    14. Tổ DP số 18
     • Nguyễn Thị Dung

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 18

      SĐT: 0383305283

    15. Tổ DP số 19 - 20
     • Lưu Văn Bắc

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 19-20

      SĐT: 0388350835

    16. Tổ DP số 21 - 22
     • Nguyễn Xuân Khoa

      Chức vụ: Tổ trưởng tổ DP số 21-22

      SĐT: 0986244957